06 - 13 55 04 97

Gastouders en de nieuwe wet minimumloon (1)

De minister van Sociale Zaken heeft op 15 december bij de behandeling van de wetswijziging minimumloon toegezegd dat gastouders in Nederland niet gehouden zijn per ouder het minimumloon in rekening te brengen. Hiermee wordt voorkomen dat gastouderopvang in Nederland onbetaalbaar wordt. 

De wetswijziging zou ongunstig kunnen uitpakken voor de gastouderopvang.

De wijziging van de Wet minimumloon die onlangs werd behandeld in de Tweede Kamer bevatte een ongunstige bepaling voor gastouders. De voorgestelde bepaling zou ertoe leiden dat een gastouder per ouder het minimumloon in rekening moet brengen, ook als de ouder slechts één kind brengt of werkt met een overeenkomst van opdracht. Voor veruit de meeste ouders zou dit leiden tot een forse prijsstijging. Gastouderopvang zou op deze manier onbetaalbaar worden. Gastouders hebben bovendien de mogelijkheid om ruim boven het minimumloon uit te komen door meerdere kinderen uit meerdere gezinnen tegelijkertijd op te vangen. Een ruime meerderheid van de gastouders doet dit ook.

In antwoorden op de vragen van diverse fracties gaf de minister aan via een algemene maatregel van bestuur een uitzonderingsbepaling op te zullen nemen voor gastouderopvang. Deze zal er voor zorgen dat de dreigende verplichte prijsverhoging niet tot stand komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *