06 - 13 55 04 97

Gastouder worden

Hoe kun je gastouder worden?

Je kunt gastouder worden als je voldoet aan een aantal eisen. Zo moet je een geschikt diploma hebben en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) . Ook moet je je inschrijven bij een geregistreerd gastouderbureau. Dit kan onder andere bij Gastouderbureau Villa Kroost.

Diploma gastouder en EHBO

Om te mogen werken als gastouder moet je een geschikt diploma hebben. Via deze link vind je alle diploma’s die van toepassing zijn voor gastouders. Wil je gastouder zijn, maar staat het diploma niet op de lijst? Dan kun je bij DUO laten uitzoeken of het diploma toch voldoet voor gastouders.

Het certificaat goed gastouderschap, behaald vóór 2011, of een Ervaringscertificaat (EVC) vóór 1 januari 2012, volstaat ook. Daarnaast heb je een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen nodig.

Inschrijven bij gastouderbureau

Om te kunnen werken als gastouder moet je je inschrijven als gastouder bij een geregistreerd gastouderbureau, zoals Villa Kroost in Silvolde. Gastouderbureaus moeten zich registreren in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

VOG aanvragen voor gastouderopvang

Je hebt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig om te mogen werken als gastouder. Een VOG kun je via het gastouderbureau aanvragen.
Let op: ook alle meerderjarige huisgenoten moeten dit doen.

Overige eisen gastouder worden

Om te kunnen werken als gastouder moet je minimaal 18 jaar zijn. En tijdens de opvang Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse streektaal spreken. Alle eisen aan gastouders staan in de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Gastouder zelf geen houder van gastouderbureau

Een gastouderbureau is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gastouders. Dit staat in de Wet Kinderopvang. Het bureau moet de gastouders begeleiden en de kwaliteit controleren. De gastouder kan daarom niet tegelijkertijd ook houder van een bureau zijn. De houder kan zichzelf niet begeleiden of controleren op kwaliteit.

(Bron:www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag-en-antwoord/gastouder-worden)

Voor meer informatie over gastouder worden en mogelijke vacatures kun je contact opnemen met Villa Kroost.