06 - 13 55 04 97

Succes: Zelfstandig gastouder is ook echt een ondernemer voor inkomstenbelasting

In het najaar van 2016 meldde zich bij 3PP een gastouder met het verzoek om naar haar aangifte inkomstenbelasting 2015 te kijken. Deze was al ingestuurd door haar administratiekantoor en na wederzijds overleg met de belastinginspecteur waren de inkomsten van mevrouw bestempeld als inkomsten uit overige werkzaamheden. Hetgeen inhield dat mevrouw niet als onderneemster voor de inkomstenbelasting gezien werd en derhalve geen recht heeft op de extra aftrekposten.

Na de zaak te hebben beoordeeld, kwamen wij van 3PP tot de conclusie dat er wel heel eenzijdig naar het verhaal is gekeken. Enerzijds gevoed door de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (augustus 2016). Maar ook omdat er ons inziens geen volledig beeld van de zelfstandigheid met betrekking tot de ondernemersactiviteiten van mevrouw is gegeven richting de Belastingdienst door onvolledige dossiervorming en onbekendheid met het werk van een gastouder en het gastouderbureau.

Wij hebben derhalve besloten bezwaar te maken tegen de opgelegde aanslag 2015. Na diverse schriftelijke correspondentie en telefonisch overleg, kwam de Belastingdienst in februari 2017 tot de conclusie dat mevrouw geen onderneemster was omdat ze niet zelfstandig genoeg is en voornemens was om ons bezwaar af te wijzen.

Op basis hiervan hebben we om een mondelinge toelichting verzocht op het Belastingkantoor, omdat wij nog steeds van mening waren dat mevrouw een echte onderneemster is. Ze maakt o.a. veel reclame, zorgt zelf voor nieuwe klanten, had geen exclusiviteitscontract met een gastouderbureau, bepaalt zelf haar tarieven. Deze gegevens en nog veel meer belangrijke informatie zorgde voor een goede dossiervorming, waaruit bleek dat mevrouw wel degelijk als zelfstandig onderneemster gekwalificeerd dient te worden.

Door onze samenwerking met gastouderbureau Villa Kroost hebben wij ook veel kennis van zaken over hoe de gastouderbranche werkt en is er duidelijkheid over de rol van de overheid, GGD en het gastouderbureau. Deze kennis brachten we over naar de Belastingdienst. Dit alles in een prettig gesprek met wederzijds begrip voor elkaars zienswijzen, resulteerde in nieuwe inzichten bij de Belastingdienst over het functioneren van de gastouderbranche en de rol van de diverse partijen hierin. Deze informatie namen ze mee naar hun vaktechnisch overleg. Maar al tijdens het gesprek werd duidelijk dat ze zelf ook vonden dat iedere gastouder uniek is en dat er zo ook naar iedere zaak met betrekking tot ondernemerschap gekeken dient te worden.

Vandaag (12-09-2017), bijna een jaar na de start, kwam het verlossende woord en zagen we ons vertrouwen in mevrouw als onderneemster voor de inkomstenbelasting beloond worden met én bevestiging vanuit de Belastingdienst dat zij haar vanaf 2015 ook zo zien. Een terechte bevestiging voor mevrouw wat haar ook nog eens vele duizenden euro’s voordeel oplevert.

Daar doen we het voor: Prestaties door met Persoonlijke aandacht en met Passie te werken voor onze klanten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *