06 - 13 55 04 97

Dienstverlening aan huis of als ZZP-er

Als je als gastouder bij een vraagouder thuis op past, ben je dan ZZP-er of val je onder dienstverlening aan huis. Wat is het verschil tussen beide?

Dienstverlening aan huis

Doet je als particulier persoon huishoudelijk werk, in dit geval gastouderopvang, in en om het huis voor een particuliere opdrachtgever? En doet je dit minder dan 4 dagen per week? Dan geldt voor jou de regeling dienstverlening aan huis, mits je geen ZZP-er (Zelfstandige Zonder Personeel) bent.

Volgens deze regeling bent je niet in loondienst en ook geen ZZP-er. Jouw opdrachtgever hoeft daarom geen loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen in te houden op de opbrengsten. Je krijgt daardoor de afgesproken vergoeding voor het werk volledig uitbetaald van de opdrachtgever. Je moet over de opbrengsten wel inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet betalen. Daarom moet je de opbrengsten opgeven in de jaarlijkse aangifte onder inkomsten uit overige werkzaamheden.  Let op, je hebt wel recht op aftrek van kosten die je maakt voor je beroep.

Nadeel is dat je geen recht hebt op alle aftrekposten die je als ondernemer wel zou hebben. Het voordeel voor de opdrachtgever is dat ze geen loonbelasting en premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen hoeven in te houden en af te dragen met alle administratieve gevolgen voor hun.

Als je in aanmerking komt voor de regeling dienstverlening aan huis, bent je niet verzekerd voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Wilt je wel verzekerd zijn? Dan kunje een vrijwillige verzekering afsluiten. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de bank of het UWV.

ZZP

Als je ZZP-er bent en je ondernemer wilt zijn voor jouw werkzaamheden als gastouder, dan is het nog de vraag of je ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. De wet stelt bepaalde eisen aan ondernemers om hieraan te voldoen. De Belastingdienst bepaalt of je aan deze eisen voldoet. Hierover is in de afgelopen jaren ook menig rechtszaak gevoerd, zie ook elders op deze site.

Pas wanneer je aan de eisen voldoet kun je gebruik maken van de speciale ondernemersregelingen. Belastingvoordelen ZZP-ers:
* Zelfstandigenaftrek: € 7.280 (minimaal 1.225 uren)
* Startersaftrek (max 3 jaren): € 2.123
* MKB winstvrijstelling: 14% van de winst
* Investeringsaftrek: 28%

Waar kijkt de belastingdienst naar om te beoordelen of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting?

1. Maakt je winst? Zo ja, hoeveel?
2. Hoe zelfstandig bent u als ondernemer?
3. Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
4. Beschikt u over voldoende financiële middelen?
5. Wie zijn uw opdrachtgevers?
6. Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
7. Loopt u “ondernemersrisico”?
8. Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?

Het grootste voordeel als ZZP-er zijn de extra aftrekposten die op jouw inkomsten uit je onderneming in mindering mag brengen. Hierdoor betaal je uiteindelijk minder belasting.
Bovenstaande is een korte samenvatting, wil je meer informatie hierover, mail: koen@gastouderadvies.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *